امروز سه شنبه 26 شهريور 1398

به وب سایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین معماراستان اصفهان خوش آمدید

نشست نقد و گفتگو پیرامون طرح های توسعه شهری اصفهان

نشست نقد و گفتگو پیرامون طرح های توسعه شهری اصفهان
 


با محوریت گذر آقانورالله نجفی
شنبه ۱۲مرداد۱۳۹۸، ساعت ۱۸
در خانه صفوی به آدرس خیابان خاقانی نبش بن بست 31
برگزار می گردد. از صاحب نظران دعوت می گردد در این جلسه حضور به هم رسانند.